2013. április 25., csütörtök

Vízszigetelés


A talajban, illetve a felszínen található különböző típusú vizek veszélyt jelentenek épületeinkre, hiszen a nedvesség épületelemeinket károsítja, élettartamukat megrövidíti. A nedvességnek tartósan kitett épületelemeket vízszigeteléssel védelmezni kell. A védekezés módja attól függ, hogy a nedvesség milyen irányból és mennyiségben éri az adott épületelemet.

Az épületeket érő nedvességeket két főbb osztályba sorolhatjuk:
-          Felszíni nedvesség: Ez nem más, mint a csapadék, eső, köd, a lecsapódó pára, hó.
-          Felszín alatti nedvesség: A leszivárgó csapadékok, a talajvíz, a rétegvíz, illetve a torlaszvíz.  Ide   
           sorolható még a talajpára, illetve talajnedvesség is, melyek a talajvíz párolgásából, terjedéséből    
           adódnak. Az épületekre veszélyt leginkább a talajvíz, a torlaszvíz, illetve a rétegvíz jelenti.
Mely anyagokkal érhető el vízszigetelés?
-          Lángolvasztásos módszerrel, vagy ragasztott lemezes formában alkalmazott bitumenlemezekkel,
-          Vizes falak vegyi szigetelésével,
-          Drain - rendszer alkalmazásával,
-          Falvágással,
-          Kenhető cementbázisú szigetelés alkalmazásával,
-          Acéllemez besajtolásával,
-          Víztaszító paszta falba építésével.
Az épületek vízszigetelése kétféleképpen történhet: Lehet újépítés esetén, illetve utólagosan kivitelezve. A szigetelés történhet pozitív, illetve negatív oldalon is. A pozitív oldali szigetelés a legjobb, és ha lehetőségünk nyílik rá ezt az oldalt érdemes szigetelni, hiszen a pozitív oldal nem jelent mást, mint az épületelem vízzel érintkező felületének szigetelése. Ekkor az épület falazatából teljes mértékben kizárjuk a nedvességet. A készen lévő szigetelést minden esetben az adott épülethez szabottan kell méreteznünk. A negatív oldali szigetelést csak abban az esetben érdemes alkalmazni, ha technikai, anyagi korlátokba ütközik a pozitív oldali szigetelés, vagy az egyszerűen nem kivitelezhető. Minden szigetelést védelemmel kell ellátni, mely lehet felületszivárgó rendszer, hőszigetelő rendszer, vagy bármilyen szerkezet.  Fontos a megfelelő szigetelőanyag megválasztása, és a szigetelés szakszerűen történő kivitelezése. Ellenkező esetben szigetelésünk nem fogja ellátni feladatát, épületelemeink a szigetelés ellenére is károsodni fognak, melyek később költségeket, kellemetlenségeket hoznak számunkra.
A vízszigeteléseket a nedvesség típusok és a szerkezeteket figyelembe véve a következőképpen csoportosíthatjuk:
-          Csapadékvíz elleni szigetelés,
-          Talajban elhelyezkedő szigetelés,
-          Üzemi víz elleni szigetelés.
Forrás: homlokzatihoszigeteles.hu

Kenhető réteggel bekenve, lángolvasztásos bitumenlemez felégetése zajlik

lángolvasztásos bitumenlemez élei is odaégetve

Egyik oldal még csak lekenve, a rá merőleges már egy rétegben odaégetve. Az épület mellet jól látható a dréncsövezés is.Második réteg égetése zajlik

Jól látszik a három szigetelő réteg: Kenhető réteg, plusz 2 db lángolvasztásos bitumenlemez