2010. április 28., szerda

Az APEH figyeli az új illetékszabályok betartását

Az idén az ingatlannal rendelkező társaság vagyoni betétjének megszerzése is illetékkötelessé vált, aminek teljesítését az APEH folyamatosan ellenőrzi.
Az illetéktörvény január 1-jén hatályba lépett módosításával új elemmel bővült a visszterhes vagyonátruházási illetékek tárgyköre. A szabályozás lényege, hogy az ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban megszerzett vagyoni betét - részvény, üzletrész, szövetkezeti részjegy stb. - után visszterhes vagyonszerzési illetékfizetési kötelezettség keletkezik – áll az adóhatóság honlapján megjelent közleményben.
Az illetéket azonban csak akkor kell megfizetni, amikor a vagyonszerző, illetve magánszemély esetén a közeli családtagjai, gazdasági érdekeltségei tulajdonában álló vagyoni betétek aránya eléri, vagy meghaladja a társaságban fennálló vagyoni betétek 75 százalékát.
A vagyoni betétek arányának számításánál magánszemély vagyonszerző esetén a házastárs, a bejegyzett élettárs, a gyermek és a szülő minősül közeli családtagnak. Gazdasági érdekeltség a vagyonszerző és közeli családtagjai önálló, vagy többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezet, illetve mindezekkel a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény szerint kapcsolt vállalkozási viszonyban lévő szervezet között áll fenn.
Az illetékkötelezettséget a szerzést követő 30 napon belül be kell jelenteni, ahogy azon személyek adatait - név, adóazonosító jel vagy adószám - is, akiket a vagyoni betétek arányának számításánál figyelembe kell venni.
forrás: http://www.magyarorszag.hu/